Supermarkets in Gifu, Chūbu, Japan

Ito Yokado Kagamigahara
Kagamigahara City, 4 -1 Gifu Chūbu
058-389-4321