Fire Bureau in Fukushima, Chūbu, Japan

Shirakawa Region Fire Bureau
Shirakawa City, 15 -1 Fukushima Chūbu
0248-22-2155