Establishments in Kita-ku, Shikoku, Japan

Sumitomo Life Insurance Company
Nakanoshima, 2-2 -5 Kita-ku Shikoku
06-6231-8401
Aoki Corporation
1-4 -15 Kita-ku Shikoku
06-6458-5851
Daikin Industries, Ltd.
2-4 -12 Kita-ku Shikoku
06-6373-4351
Daiwa House Industry Co., Ltd.
3-3 -5 Kita-ku Shikoku
06-6342-1400
Kuraray Co., Ltd.
1-12 -39 Kita-ku Shikoku
06-6348-2111
Roland Corporation
1-4 -16 Kita-ku Shikoku
06-6345-9800
Sekisui Chemical Co., Ltd.
4 -4 Kita-ku Shikoku
06-6365-4122
The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.
,Tower Kita-ku Shikoku
06-6440-5300
THE SEIYU, LTD.
2-1 -1 Kita-ku Shikoku
03-3598-7000
Toyobo Co., Ltd.
2-2 -8 Kita-ku Shikoku
06-6348-3191
Tsubaki Nakashima Co., Ltd
2 -4 Kita-ku Shikoku
0743-56-1984