Spas in Shizuoka, Chūbu, Japan

Horita
Atami City, 5 -13 Shizuoka Chūbu
0557-83-2263
Korinso
Atami City, 2-17 -11 Shizuoka Chūbu
0557-81-3406
Matsuki Ryokan
Atami City, 12 -81 Shizuoka Chūbu
0557-81-8268
Shoto Bekkan Co., Ltd.
Atami City, 1 -8 Shizuoka Chūbu
0557-81-6181
Shukaen
Atami City, 7 -13 Shizuoka Chūbu
0557-83-5151
Tachibana Ryokan
Atami City, 5 -13 Shizuoka Chūbu
0557-81-3564
Tamanoi Honkan
Atami City, 11 -10 Shizuoka Chūbu
0557-81-3685
Umeya Ryokan
Atami City, 4 -20 Shizuoka Chūbu
0557-81-3421
Uomisaki Hotel
Atami City, 7 -2 Shizuoka Chūbu
0557-81-7161
Fukumatsuso
Higashi Izu-cho, 53 -1 Shizuoka Chūbu
0557-23-1145
Furuya Ryokan
Higashi Izu-cho, 1697 -1 Shizuoka Chūbu
0557-95-2153
Hotel Fukumi
Higashi Izu-cho, 3066 -1 Shizuoka Chūbu
0557-95-2228
Hotel Ichibokaku
Higashi Izu-cho, 2992 -2 Shizuoka Chūbu
0557-95-2800
Kimura Ryokan
Higashi Izu-cho, 43 Shizuoka Chūbu
0557-23-0657
Nagisaso
Higashi Izu-cho, 42 Shizuoka Chūbu
0557-23-0135
Okawakan
Higashi Izu-cho, 302 Shizuoka Chūbu
0557-23-0555
Shiomiso
Higashi Izu-cho, 1061 Shizuoka Chūbu
0557-23-0254
Tenshijo
Amagi Yugashima-cho, 328 Shizuoka Chūbu
0558-87-0913
Tsukigase Ryokan
Amagi Yugashima-cho, 499 -1 Shizuoka Chūbu
0558-85-0230
Hachiman Onsen Center
Shimizu City, 415 -2 Shizuoka Chūbu
054-395-2755
Takimoto Ryokan
Kakegawa City, 5174 -1 Shizuoka Chūbu
0537-29-1126