Automobile in Osaka, Kantō, Japan

Honda Kansai Takaishi
Takaishi City, 5-4 -30 Osaka Kantō
072-264-7800
Honda Primo Takaishi
Takaishi City, 3-2 -31 Osaka Kantō
072-262-3600
Mazda Enfini Takaishi
Takaishi City, 5-2 -30 Osaka Kantō
072-262-0120
Sakaguchi Kosan Autogarden
Takaishi City, 7-8 -45 Osaka Kantō
072-264-4153
Senshu Shokai Honten
Takaishi City, 2-7 -46 Osaka Kantō
072-261-7838
Senshu Shokai
Takaishi City, 7-3 -2 Osaka Kantō
072-264-4052
Smiths Service & Co.
Takaishi City, 3-16 -8 Osaka Kantō
072-262-9839
Sukematsu Motors
Takaishi City, 6-2 -16 Osaka Kantō
072-261-2524
Suzuki Otori Hambai
Takaishi City, 3 -5 Osaka Kantō
072-272-5616
Takaishi Auto Center
Takaishi City, 6-1 -13 Osaka Kantō
072-264-3232
Takaishi Honda Co., Ltd.
Takaishi City, 3-2 -31 Osaka Kantō
072-264-2102
Terayama Honda Hambai Co., Ltd. Takaishi-ten
Takaishi City, 6-1 -15 Osaka Kantō
072-264-2351
Auto Service Swat
Takaishi City, 5-1 -20 Osaka Kantō
072-266-8448
Fuji Engineering Co.
Takaishi City, 5-1 -65 Osaka Kantō
072-262-6282
Upohs Takaishi-shop
Takaishi City, 3-13 -18 Osaka Kantō
072-266-1235
Car Shop East
Takaishi City, 5-2 -17 Osaka Kantō
072-265-1184
Matsuda Jidosha Kosakusho
Takaishi City, 7-4 -2 Osaka Kantō
072-273-1519
Sound 21
Ohasu, 1-11 -2 Osaka Kantō
06-6729-3084
System Cars
Torigai, 3-20 -13 Osaka Kantō
072-653-3233
Saka Auto
Torigai, 1-9 -2 Osaka Kantō
072-653-0136
Yamamori Auto
Torigai, 2-9 -11 Osaka Kantō
072-653-1919
Anfini Kansai Co., Ltd. Anfini Port Settsu
Torigai, 3-20 -25 Osaka Kantō
072-653-4601
Power Station
Torigai, 4 -22 Osaka Kantō
072-653-7091
Shinosaka Banzai Co., Ltd.
Torigai, 1-1 -22 Osaka Kantō
06-6340-9391
Stalion Co., Ltd.
Abeno-ku, 1-15 -10 Osaka Kantō
06-6626-1718
Allzu Mortorenbau
Ikeda City, 21 -16 Osaka Kantō
072-750-3646
Arese Hakko Kitaosaka
Ikeda City, 1-12 -3 Osaka Kantō
06-6857-7888
Atomo Tech Engineering Co., Ltd.
Neyagawa City, 19 -1 Osaka Kantō
072-839-5668
Auto Plaza Senrioka
Settsu City, 5-12 -5 Osaka Kantō
06-6388-4075
Autozam Abeno
Abeno-ku, 1-13 -8 Osaka Kantō
06-6624-0036
Bold Co., Ltd.
Suminoe-ku, 2-3 -63 Osaka Kantō
06-4703-7171
Car Box
Settsu City, 1-4 -26 Osaka Kantō
072-654-2220
Car Mate Koyo
Ikeda City, 207 Osaka Kantō
072-753-3435
Cross Roads Co., Ltd.
Settsu City, 12 -8 Osaka Kantō
06-4862-9777
Ford Shinosaka Neyagawa-ten
Neyagawa City, 3 -8 Osaka Kantō
072-825-1251
Garage From-1 Co., Ltd.
Ten`noji-ku, 2 -21 Osaka Kantō
06-6772-7646
Garage Take One
Neyagawa City, 1 -3 Osaka Kantō
072-828-0025
Honda Clio Kinki Co. Neyagawa Br.
Neyagawa City, 25 -24 Osaka Kantō
072-828-2261
Honda Primo Cosmo Osaka Kori-ten
Neyagawa City, 12 -12 Osaka Kantō
072-831-5553
Honda Primo Cosmo Osaka Neyagawa-ten
Neyagawa City, 18 -1 Osaka Kantō
072-822-5501
Honda Primo Nankai
Sennan City, 5-1 -7 Osaka Kantō
072-482-4510
Kansai Mazda Co., Ltd. Suminoe U-car Land
Suminoe-ku, 1-6 -8 Osaka Kantō
06-6686-3838
Kansai Mazda Co., Ltd. Suminoe-ten
Suminoe-ku, 1-6 -10 Osaka Kantō
06-6685-8521
Ragazze
Ikeda City, 2-21 -6 Osaka Kantō
072-751-7251
Moriguchi Auto Co., Ltd.
Settsu City, 3-6 -3 Osaka Kantō
06-6349-2655
Morikura Jidosha Shokai
Suminoe-ku, 2-1 -34 Osaka Kantō
06-6614-7590
Netz Toyota Kita Osaka Co., Ltd. SettsuBr.
Settsu City, 3-8 -10 Osaka Kantō
06-6340-5333
Netz Toyota Osaka Co., Ltd. Neyagawa Bypass-ten
Neyagawa City, 2-11 -7 Osaka Kantō
072-838-1000
Netz Toyota Osaka Co., Ltd. Neyagawa-ten
Neyagawa City, 43 -3 Osaka Kantō
072-829-1000
Netz Toyota Osaka Co., Ltd. Nishitanabe-ten
Abeno-ku, 2-11 -2 Osaka Kantō
06-6609-1000