Mobile Communications in Hokkaido, Chūbu, Japan

Docomo Shindo-higashi Shop
Higashi-ku, 1 -1 Hokkaido Chūbu
011-722-0090
Hokuyo Sangyo Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -1 Hokkaido Chūbu
011-742-2770