Machinery in Hokkaido, Chūbu, Japan

Ami Co., Ltd.
Nakashibetsu-cho, 44 -5 Hokkaido Chūbu
0153-72-4209
Daido Kogyo Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -10 Hokkaido Chūbu
011-702-1121
Goko Seisakujo Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -35 Hokkaido Chūbu
011-751-8932
Hokkai Auto Engineering
Higashi-ku, 1-7 -24 Hokkaido Chūbu
011-783-7471
Hokkaido Five Star Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 4-4 -11 Hokkaido Chūbu
011-782-2781
Hokkaido Sanki Co., Ltd.
Higashi-ku, 1 -20 Hokkaido Chūbu
011-784-5931
Hokuei Denki Co., Ltd.
Higashi-ku, 4 -1 Hokkaido Chūbu
011-742-8181
Ishigami Kikai
Higashi-ku, 24 Hokkaido Chūbu
011-731-5467
Ito Kikaiten Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -1 Hokkaido Chūbu
011-751-0505
Kamata Kikai Sangyo Corp.
Higashi-ku, 847 -22 Hokkaido Chūbu
011-783-9701
Kanematsu Nissan Norin Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 3 -12 Hokkaido Chūbu
011-784-2261
Kinoshita Shokai Inc.
Higashi-ku, 3-6 -16 Hokkaido Chūbu
011-791-3510
Kono Plant Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 3-2 -8 Hokkaido Chūbu
011-781-2108
Maruei Takahashi Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -25 Hokkaido Chūbu
011-721-1212
Miyairi Valve Seisakusho Sapporo Eigyosho
Higashi-ku, 2 -24 Hokkaido Chūbu
011-786-1110
Nissei Denki Co., Ltd.
Higashi-ku, 8 -16 Hokkaido Chūbu
011-731-7231
Oura Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -4 Hokkaido Chūbu
011-783-8411
Pacific Machine Engineering
Higashi-ku, 3 -22 Hokkaido Chūbu
011-785-6191
Saito Seiki Engineering
Higashi-ku, 2 -3 Hokkaido Chūbu
011-751-4490
Sankyo Kikai Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -21 Hokkaido Chūbu
011-722-5521
Sanyo Seisakusho
Higashi-ku, 3-15 -17 Hokkaido Chūbu
011-791-1311
Shibuya Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 4 -2 Hokkaido Chūbu
011-787-8311
Yamamoto Seisakusho
Higashi-ku, 3-1 -38 Hokkaido Chūbu
011-781-2271