Diving in Hokkaido, Chūbu, Japan

Aqua-lung Air Service
Higashi-ku, 4 -10 Hokkaido Chūbu
011-782-6923
Neptune Diver
Higashi-ku, 353 -23 Hokkaido Chūbu
011-791-5288