Tailors in Hokkaido, Chūbu, Japan

Yamashita Yofukuten
Higashi-ku, 4 -20 Hokkaido Chūbu
011-785-3388