Sound Systems in Hokkaido, Chūbu, Japan

Audio-technica Sapporo Eigyosho
Higashi-ku, 8 -7 Hokkaido Chūbu
011-753-8603
Kenwood Corp. Home Audio Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -23 Hokkaido Chūbu
011-743-7733