Libraries in Aichi, Chūbu, Japan

Higashi Library
Higashi-ku, 1001 Aichi Chūbu
052-935-5675
Houza Library, City of Nagoya
Higashi-ku, 1001 Aichi Chūbu
052-935-2173