Acupuncture in Fukuoka, Chūbu, Japan

Kouhou Kenkosho
Higashi-ku, 5-15 -15 Fukuoka Chūbu
092-607-4710
Kurita Harikyu Chiryoin
Higashi-ku, 3-24 -1 Fukuoka Chūbu
092-608-2247
Wajiro Harikyuin
Higashi-ku, 1-40 -27 Fukuoka Chūbu
092-606-6006