Supermarkets in Fukuoka, Chūbu, Japan

A-coop Fukuoka Co., Ltd.
Higashi-ku, 2-7 -1 Fukuoka Chūbu
092-611-2339
Daiei Gourmet City Hakozaki-ten
Higashi-ku, 1-38 -15 Fukuoka Chūbu
092-651-9766
Daiei Kashi-ten
Higashi-ku, 5-8 -1 Fukuoka Chūbu
092-662-1121
M`s Co., Ltd. Miwadai Shopping Center
Higashi-ku, 4-8 -1 Fukuoka Chūbu
092-606-7817
Marushoku Mitoma-ten
Higashi-ku, 4-8 -25 Fukuoka Chūbu
092-608-6800
Pantry Kasumigaoka-ten
Higashi-ku, 3-24 -18 Fukuoka Chūbu
092-674-1546
Sato Shokusenkan Matsushima-ten
Higashi-ku, 1 -30 Fukuoka Chūbu
092-612-0087
Seiyu Co., Ltd. Fukuoka Center
Higashi-ku, 1-43 -15 Fukuoka Chūbu
092-612-1135
Shinsen Dotto
Higashi-ku, 5 -6 Fukuoka Chūbu
092-608-6622
Yoshida Food Center Ltd.
Higashi-ku, 4-3 -15 Fukuoka Chūbu
092-603-0062