Schools in Hyogo, Chūbu, Japan

Goshikiyama Culture Center
Tarumi-ku, 5-9 -40 Hyogo Chūbu
078-707-2814
Minyo Zokkyoku Kinshukai
Tarumi-ku, 1-1 -18 Hyogo Chūbu
078-751-2171
Senior Assist
Tarumi-ku, 5-1116 -5 Hyogo Chūbu
078-751-8871
Shinryodai Bunka Center Co., Ltd.
Tarumi-ku, 7-13 -20 Hyogo Chūbu
078-783-4886
Tarumi Takamaru Swimming School
Tarumi-ku, 1 -3 Hyogo Chūbu
078-708-0650
Izawa Driving School
Tarumi-ku, 5-10 -6 Hyogo Chūbu
078-784-4738
James Yama Driving School
Tarumi-ku, 5-4 -3 Hyogo Chūbu
078-751-1221
Kobe International Driving School
Tarumi-ku, 2-1-6 -202 Hyogo Chūbu
078-781-0579
Berlitz Japan, Inc. Nishinomiya Language Center
Nishinomiya City, 1-7 -5 Hyogo Chūbu
0798-64-5501
LMC Montessori School
Nishinomiya City, 3 -6 Hyogo Chūbu
0798-33-6737
Nishinomiya Itoman Swimming School
Nishinomiya City, 4 -18 Hyogo Chūbu
0798-36-2271
Shukugawa International Pre-School
Nishinomiya City, 7 -29 Hyogo Chūbu
0798-72-6000
Aeon Tsukaguchiko
Amagasaki City, 2-4 -11 Hyogo Chūbu
06-6421-0959
International Japanese Language School
Amagasaki City, 2 -1 Hyogo Chūbu
06-6426-2311
Sugiyama Misuzu Chugokugo Kyoshitsu
Amagasaki City, 1-35 -18 Hyogo Chūbu
06-6424-2475
Cosmo.Child Nursery School
Amagasaki City, 1-14 -9 Hyogo Chūbu
06-6437-8541
E.S. Japanese Language School
Ashiya City, 2-8 -301 Hyogo Chūbu
0797-34-2806
Seido Language Institute
Ashiya City, 12 -6 Hyogo Chūbu
0797-22-9452
Daiei Computer Gakuin Akashi School
Akashi City, 1-1 -29 Hyogo Chūbu
078-913-3496
Aikoh Kindergarten
Ashiya City, 2 -10 Hyogo Chūbu
0797-22-5481
Ashiya Kinderhaus
Ashiya City, 19 -6 Hyogo Chūbu
0797-31-6172
Koyo Kindergarten
Ashiya City, 20 -6 Hyogo Chūbu
0797-22-3218