Parks And Gardens in Hyogo, Chūbu, Japan

Kobeshiritsu Hiraiso Umizuri Park
Tarumi-ku, 1-1 -66 Hyogo Chūbu
078-753-3973