Museums in Hyogo, Chūbu, Japan

Iue Memorial Foundation
Tarumi-ku, 1-21 -1 Hyogo Chūbu
078-751-5216
Sun Yat-sen Memorial Hall
Tarumi-ku, 2051 Hyogo Chūbu
078-783-7172
Akashi City Culture Museum
Akashi City, 2-13 -1 Hyogo Chūbu
078-913-4588
Tawara Art Museum Foundation
Ashiya City, 6 -1 Hyogo Chūbu
0797-23-2878