Kimono in Hokkaido, Chūbu, Japan

Daimaru Corp.
Higashi-ku, 4 -5 Hokkaido Chūbu
011-712-0007