Air Conditioning in Hokkaido, Chūbu, Japan

Takaku Duct Co., Ltd.
Higashi-ku, 3-1 -60 Hokkaido Chūbu
011-782-6728
Toho Kucho Co., Ltd.
Higashi-ku, 3 -1 Hokkaido Chūbu
011-786-0211
Sanden Co., Ltd. Hokkaido Br.
Higashi-ku, 2 -1 Hokkaido Chūbu
011-712-3881
Ikeshita Setsubi Co., Ltd.
Higashi-ku, 4 -5 Hokkaido Chūbu
011-785-4717
Kuei Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 4 -16 Hokkaido Chūbu
011-784-3166
Asahi Koki Co., Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -23 Hokkaido Chūbu
011-787-6991
Douken Setsubi Co., Ltd.
Higashi-ku, 864 Hokkaido Chūbu
011-783-7964
Fuji Clean Co., Ltd.
Higashi-ku, 8 -1 Hokkaido Chūbu
011-780-2511
Hokkai Reidan Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 1-1 -43 Hokkaido Chūbu
011-782-5574
Hokken Setsubi Co., Ltd.
Higashi-ku, 1 -5 Hokkaido Chūbu
011-741-3223
Hokkyo Service
Higashi-ku, 1 -33 Hokkaido Chūbu
011-753-4743
Kohgiken Corporation Sapporo Br.
Higashi-ku, 5 -23 Hokkaido Chūbu
011-785-1361
Kyouwa Danbo Kogyo Co., Ltd.
Higashi-ku, 3 -25 Hokkaido Chūbu
011-711-2018
Nihon Kucho Service Co., Ltd. Hokkaido Br.
Higashi-ku, 4 -8 Hokkaido Chūbu
011-784-1771