Trading Companies in Hokkaido, Chūbu, Japan

Asu Horon System Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -14 Hokkaido Chūbu
011-711-1200
Fuji Kosan Co., Ltd.
Higashi-ku, 1 -14 Hokkaido Chūbu
011-751-2788
GW International Inc.
Higashi-ku, 1 -45 Hokkaido Chūbu
011-753-6883
Fuji Koeki Ltd. Hokkaido Br.
Higashi-ku, 5-7 -10 Hokkaido Chūbu
011-785-5530
Tokyo Boeki Ltd. Sapporo Br.
Higashi-ku, 1 -25 Hokkaido Chūbu
011-785-5520
Gadelius K.K.
Higashi-ku, 4 -10 Hokkaido Chūbu
011-743-7710